Bestuur KBO-afdeling Lierop

Functie

Naam

Telefoon

E-mailadres

Voorzitter: Jan van den Heuvel 06 – 410 001 22 jan55@lijbrandt.nl
Secretaris: Franca van der Steen 0492 – 66 53 57 mavdsteen@onsbrabantnet.nl
Penningmeester: Narda Bongers 0492 – 33 17 88 j.bongers39@kpnplanet.nl
Lid: Maria van der Zanden 0492 – 33 14 84 pmvdzanden@hotmail.com
Vice vz/Webbeheer: Driek Doezé 06 – 385 900 85 h.doeze1@hotmail.com
Lid/Inwerkperiode Anita Hurkmans 0492 – 33 19 01
g.vd.hurkmansven@hetnet.nl

 

Adressen

Naam

Adres

Postcode

Wplts

Jan van den Heuvel Hogeweg 15 5715 AP Lierop
Franca van der Steen Laan ten Boomen 17 5715 AA Lierop
Narda Bongers Broekkant 13a 5715 PR Lierop
Maria van der Zanden Slutelakker 9 5715 CB Lierop
Driek Doezé Felicitéstraat 8 5715 AZ Lierop
Anita Hurkmans  Felicitéstraat 47 5715 AZ Lierop