Taakverdeling van het bestuur:

Jan van den Heuvel: Voorzitter en vertegenwoordiging in de Kring.
Franca van der Steen: Secretatis.
Narda Bongers: Penningmeester en ledenadministratie.
Maria van der Zanden: Bestuurslid.
Driek Doezé: Webbeheerder.