Beste bezoeker,

We blijven druk bezig om nieuwe leuke activiteiten voor u te organiseren. Alle activiteiten worden goed bezocht en door u gewaardeerd. De verslagen en nieuwsbrieven staan steeds actueel op de site. Wij wensen u veel leesplezier.

Het bestuur van KBO-Lierop

Bezoek ons ook eens op facebook:

 

Facebook KBO-Lierop

Nieuwe shirtjes

De Jeu de Boulesclub is weer compleet in nieuwe shirtjes gestoken door onze sponsor Cor van Vlokhoven. Cor draagt ons een warm hart toe en vond het tijd om de oude shirtjes te vervangen door een compleet nieuwe set. 

Helaas kunnen we er op dit moment nog geen gebruik van maken en moeten we nog even wachten om de nieuwe shirtjes in te wijden. Ook hebben we nog geen nieuwe foto's van ons tenue. U zult nog even moeten wachten. Natuurlijk houden we u op de hoogte. We staan te popelen om weer te gaan gooien, wie niet, maar we moeten nog even geduld hebben.

De foto wordt snel een keer ververst.

 

Rechtzaak pensioenen

Verzoek van KBO-Brabant om informatie aan onze leden inzake rechtszaak pensioenen 

Zoals u wellicht weet, hebben KBO-Brabant (125.000 leden) en Stichting PensioenBehoud (1.000 donerende sympathisanten) een bodemprocedure tegen de Nederlandse Staat aangespannen over de Pensioenwet die naar onze mening strijdig is met de Europese pensioenrichtlijn IORP II. Onze zaak heeft forse vertraging opgelopen door reguliere wachttijden bij de rechtbank en verlenging daarvan als gevolg van corona, maar op 27 november a.s. vindt eindelijk de eerste zitting plaats in Den Haag. Voor nadere informatie over deze procedure verwijzen wij u naar de informatie op onze website https://www.kbo-brabant.nl/donatie-pensioenprocedure/

Met het oog op de rechtszaak zouden we graag willen weten of, en zo ja hoeveel leden van onze seniorenvereniging KBO-Brabant pensioen opbouwen of een pensioenuitkering ontvangen van een van de volgende fondsen:

  • SBZ Pensioenfonds (zorgverzekeraars)
  • Pensioenfonds Detailhandel
  • Pensioenfonds Metaal en Techniek
  • Pensioenfonds van de Metalelektro
  • Algemeen Pensioenfonds Centraal Beheer
  • Pensioenfonds PNO Media

Indien u lid bent van de KBO (en dus ook van KBO-Brabant) én deelnemer bent van een of meer van de bovengenoemde fondsen, zou u zich dan bij KBO-Brabant willen melden per e-mail (info@kbo-brabant.nl o.v.v. ‘pensioen’) of telefonisch (073 – 644 40 66). We gebruiken de gegevens uitsluitend om ons belang als eisers verder te kunnen staven, mocht dat onverhoopt nodig blijken. Graag vóór 26 november!

Wij zouden het bijzonder waarderen als u ons van dienst zou willen zijn.  

Met vriendelijke groet, KBO-Brabant.

Rabo ClubSupport

Op de site van de Rabobank staat dat KBO-Lierop met de Rabo ClubSupport actie het mooie bedrag van € 465,01 heeft ‘opgehaald’. Vorig jaar hebben we € 453,23 mogen bijschrijven.

We willen graag iedereen bedanken, die zijn/haar stem op ons heeft uitgebracht. We gaan dit geld goed besteden, daar kunt u op rekenen.

Ook de RABO-Bank willen we bedanken voor dit mooie gebaar. Wij zijn er heel blij mee.

 

Puzzel oktober

Trees Welten is de gelukkige winnaar in oktober. Het goede antwoord was Herfstwandeling. We kregen veel goede inzendingen maar er kan er maar 1 winnen. We gunnen het Trees van harte.

Vrijdag 6 november zijn Anita en Driek bij Trees op de koffie geweest. We hebben heel gezellig gezeten, gekletst en koffie gedronken. We zijn weer een stuk wijzer geworden en Trees was zeer verrast dat ze gewonnen had. Iedereen kan winnen, zo zie je maar weer. 

De puzzel van november is al weer door veel leden opgelost. Doe mee en maak kans op de prijs.

 

10 jaar Ons: Prijzenfestival voor leden
 

In januari 2011 rolde de eerste Ons van de persen, het eigen ledenmagazine van KBO-Brabant. Inmiddels zijn we bijna tien jaar verder. Samen met Ons Ledenvoordeel, partners en leveranciers pakken we groots uit met ‘Ons Prijzenfestival’. We geven meer dan 100 prijzen weg met een totale waarde van ruim 22.000 euro! 

In het novembernummer kunnen leden zien wat er te winnen valt en hoe zij kunnen deelnemen.

Alvast een voorproef: Ons_11_2020_Prijzenfestival

Wilt u zich opgeven? Ga naar www.onsledenvoordeel.nl/prijzenfestival.

Coronanieuws

Jeu de boules

Ook het jeu de boules is door de nieuwe Coronamaatregelen weer aangepast. We hebben besloten om voorlopig even niet te boulen. We mogen geen enkel risico lopen dat we elkaar bij een KBO-activiteit besmetten. 

Biljarten/kaarten

We hadden gepland om op 2 oktober weer te gaan biljarten en kaarten maar stellen dit nu even uit. We vinden het gezien de Corona-ontwikkelingen van de laatste dagen niet verantwoord om nu te starten.

We vinden de gezondheid van onze leden belangrijker.

Blijf gezond en pas goed op uzelf.