Privacy protocol Afdelingen

Het bestuur van KBO-Afdeling Lierop hecht er aan dat de bescherming van persoonsgegevens op alle niveaus van de Afdeling uitgangspunt van handelen is. Onder persoonsgegevens worden in dit verband verstaan alle gegevens waarmee leden, gastleden, ereleden, deelnemers, vrijwilligers, donateurs, abonnees en overige relaties geïdentificeerd kunnen worden. 

Om deze bescherming van persoonsgegevens te bevorderen, heeft het bestuur een Privacyverklaring opgesteld waarin het bestuur duidelijkheid verschaft hoe de veiligheid van uw gegevens gewaarborgd zijn.

Ook heeft het bestuur een Privacyprotocol  opgesteld waarin de procedure is vastgelegd om uw persoonsgegevens te beschermen.

Wij hopen u hiermee voldoende te informeren over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die vanaf 25 mei 2018 in alle lidstaten van de Europese Unie kracht van wet heeft.

 

Het bestuur van KBO-Afdeling Lierop