KBO-Kring-Gemeente-Someren

Algemeen

Belangenbehartiging lokaal

Vanuit de Kring wordt ervoor gezorgd dat de belangen van senioren worden behartigd bij de gemeente Someren. Met wethouders, beleidsambtenaren en lokale welzijnsorganisaties wordt regelmatig overlegd over onderwerpen die senioren aangaan.

Ondersteuning van senioren door vrijwilligers

Cliëntondersteuners, vrijwillige ouderen adviseurs, belasting invulhulpen en een klussendienst staan klaar om senioren in Lierop te ondersteunen bij bijvoorbeeld Wmo-aanvragen, invullen van formulieren en wegwijs maken op woongebied en veilig wonen. Al deze mensen zijn werkzaam vanuit de vereniging en worden getraind om hun vrijwilligerswerk te doen. Leden kunnen aanspraak maken op deze hulp.

Alle afdelingsoverstijgende informatie, die voor u van belang is, komt voortaan van KBO-Kring-Gemeente-Someren.

Via onderstaande Link komt u op de site van de Kring:

KBO-Kring-Gemeente-Someren