KBO jaarvergadering 

Op 12 maart hadden we onze jaarvergadering in de Vurherd.  Ruim 80 leden bezochten de vergadering, dus de Vurherd zat goed vol.

Onze voorzitter, Jan van den Heuvel, opende de vergadering met een korte overweging. De overleden leden in 2023 werden met beeld en muziek persoonlijk herdacht

Onze secretaris Franca van der Steen las het   het jaarverslag voor en presenteerde dat met foto’s.

Bij de bestuursverkiezing werd Franca unaniem herkozen in het bestuur met een 100 procent score. Frans Claasen en Francy Daniels zorgden voor  het uitdelen van de stembriefjes en het tellen van de stemmen.

De kascontrolecommissie bestaande uit Francy Daniels en Martien van den Heuvel hebben na gedegen onderzoek een positief advies gegeven over het boekjaar. Jan Maas volgt Francy op.

Anne-Lies van Moorsel nam ons mee in  het financiële reilen en zeilen van onze KBO met een mooi eindresultaat en een decharge voor Anne-Lies voor het gevoerde beleid.

Onze gastspreekster, Silvia Bouwmans hield een presentatie over ONIS Welzijn Someren en  Asten.  In haar verhaal gaf zij duidelijk de vele mogelijkheden aan die ONIS biedt op het gebied van sociale zorg in de breedste zin van het woord. Zij benadrukte de goede samenwerking met o.a. Lierop Leeft en ook de KBO-afdelingen binnen de gemeente Someren.

Nadat de komende KBO-activiteiten nog even werden toegelicht, werd de vergadering afgesloten en iedereen uitgenodigd voor de lunch bij van Oosterhout.

Tijdens de hoogstwaarschijnlijk laatste door Nel en Wim wederom voortreffelijk verzorgde lunch hebben wij door het aanbieden van een cadeautje Wim en Nel bedankt voor de prettige samenwerking in al die jaren.